_

Zapisz swoje dziecko

 

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godz.
6.30-16.30. Dzieci korzystają z następujących zajęć:

_
kolom
Zajęcia
_

Jakie Zajęcia Zapewniamy

_

1

Język Angielski

Kontakt z językiem angielskim już we wczesnym wieku umożliwia dziecku stopniowe oswajanie się z brzmieniem, melodią i strukturą języka obcego, bez konieczności pokonywania barier, jakie powstają w trakcie nauki w późniejszym okresie.

2

Zajęcia logopedyczne

Wiek przedszkolny jest okresem największego rozwoju mowy dziecka – jest to szczególny czas, w którym najlepiej rozwijać mowę dziecka jak i usuwać wszelkie nieprawidłowości. Zajęcia logopedyczne w przedszkolu obejmują zarówno profilaktykę (zajęcia grupowe) oraz terapię logopedyczną (zajęcia indywidualne).

3

Gimnastyka korekcyjna

Dbamy, by nasze przedszkolaki miały proste kręgosłupy, były sprawne i cieszyły się aktywnym dzieciństwem. Najważniejszym celem ćwiczeń z zakresu korektywy jest wyrabianie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy w czasie stania, siedzenia, w chodzie; profilaktyka wad kolan i płaskostopia.

4

Zajęcia ogólnorozwojowe

Ćwiczenie umiejętności ruchowych, powtarzanie ćwiczeń, rozwijanie równowagi i koordynacji ma ogromne przełożenie na rozwój poznawczy dziecka. Podczas tych zajęć dziecko nie tylko opanowuje zdolności koordynacyjne, ćwiczy wytrzymałość, ale również buduje pewność siebie, uczy się stawiać czoła wyzwaniom, czerpie radość i wzmacnia swoje zdrowie fizyczne.

5

Zumba

To połączenie tańca, fitness i zabawy. W trakcie tańca dzieci ćwiczą nie tylko mięśnie, ale też koordynację ruchów, pracę w zespole oraz pamięć. Dzieci w czasie zajęć uwrażliwiają się na poczucie rytmu w muzyce. Natomiast wszelkie gesty rąk, kroki taneczne nawiązują do sytuacji lub przedmiotów, tak więc zostaje również pobudzona wyobraźnia dziecka.

6

Rytmika

Wpływ muzyki ma ogromne znaczenie na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym: stymuluje rozwój mózgu
i układu nerwowego. Zajęcia te zaspokajają u dzieci wrodzoną potrzebę ruchu, dają możliwość działania, uzewnętrzniania przeżyć emocjonalnych, wyrabiają wrażliwość artystyczną oraz rozwijają aparat mięśniowo – ruchowy.

7

Judo

Zajęcia, które mają na celu poprawę ogólnej sprawności ruchowej dzieci, stymulują rozwoju psycho-fizycznego. Przez ćwiczenia dzieci uczą się podstawowych zasad, idei oraz technik judo. Dzieci poznają smak pozytywnej rywalizacji sportowej oraz przede wszystkim wspaniale się bawią.

8

Dogoterapia ( kynoterapia )

Metoda wspomagająca rehabilitację i edukację dzieci. Technika ta wykorzystuje pozytywne oddziaływanie psa na człowieka i przynosi poprawę we wszystkich obszarach jego funkcjonowania, czyli w sferze: psychicznej, fizycznej, intelektualnej, emocjonalnej, społecznej. Interakcje pomiędzy dzieckiem a psem pozwalają na zastosowanie dogoterapii w rehabilitacji. Pies traktowany jest jako terapeutów a zabawa z nim dostosowana jest do indywidualnych możliwości dziecka.

Zajęcia
_

Zajęcia Z Wychowawcą

W ramach zajęć z wychowawcą odbywają się następujące ich formy:

_

1

Zajęcia plastyczno-techniczne

Wzbogacają rozwój wyobraźni, wyrabiają pomysłowość oraz uczą spostrzegania i myślenia. Dzieci mają możliwość zapoznania się z różnymi technikami plastycznymi np. orgiami, malowanie farbą plakatową, temperą, wycinanie, wyklejanie, wydzieranie, zastosowanie techniki kolażu, modelowanie z wykorzystaniem: plasteliny, modeliny, masy solnej, masy papierowej itp.

2

Zabawy odprężające Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Udział w tych ćwiczeniach ma na celu stworzenie dziecku okazji do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia swojej siły, sprawności, a co za tym idzie możliwości ruchowych. Dzięki temu zaczyna mieć ono zaufanie do siebie i zyskuje poczucie bezpieczeństwa.

3

Bajkorelaks

Bajka to niezastąpiony element dzieciństwa każdego dziecka. W naszym przedszkolu dzieci poznają najciekawsze i najbardziej fascynujące postacie z opowiadań. Czas kiedy poznają nową bajkę jest dla nich czasem relaksu, odpoczynku oraz satysfakcji jaką czerpią z każdej nowo poznanej opowieści.

4

Śpiewankowo

Bardzo ważne jest, aby rozbudzać w dzieciach ich naturalną kreatywność i twórcze zachowania. Właśnie to jest celem prowadzenia zajęć umuzykalniających dla dzieci, które uaktywniają się poprzez rytm, ruch, śpiew, taniec i aktywne słuchanie muzyki. W przedszkolu „Tęczowa przystań” wszystkie formy umuzykalniania są ze sobą ściśle zintegrowane.

5

Kuchcikowo

Podczas takich działań dzieci samodzielnie wykonują różne czynności kuchenne: kroją, smarują, rozdrabniają, ubijają, mieszają itp. Poprzez kulinarną zabawę dzieci zdobywają nowe doświadczenia, odkrywają nowe, ciekawe smaki i mają możliwość samodzielnie i w sposób twórczy przygotować dla siebie posiłek. Tego typu zajęcia przynoszą dzieciom wiele korzyści np. umiejętność zgodnej współpracy w zespole, poznawanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w kuchni, umiejętność prawidłowego zachowania się podczas spożywania posiłku, poznawanie rzeczywistości kulinarnej za pomocą zmysłów: smaku, węchu, dotyku, wzroku, kształcenie umiejętności doprawiania potraw różnymi przyprawami, poznawanie zasad zdrowego odżywiania, rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci.

6

Mały naukowiec

Nauczyciele w ramach zabaw badawczych wspólnie z dziećmi przeprowadzają ciekawe doświadczenia. Zabawa badawcza jest sposobem rozwijania aktywności własnej dziecka, poszerza zainteresowania dzieci, wzbudza fascynację światem, zaciekawia tajemnicami przyrody i badaniami. Tego typu zajęcia mają na celu zachęcenie najmłodszych do poznawania świata nauki oraz pomóc w uzyskaniu odpowiedzi na pytania najbardziej ich nurtujące.

Czesne 500 zł

 

Plus opłata za wyżywienie wg cen firmy cateringowej oraz wszystkie zajęcia prowadzone w placówce.

kotwica